SPSS

Tải xuống SPSS dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Phiên bản trả phí hoàn toàn
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
26

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Nhấp vào nút tải xuống sẽ đưa bạn đến trang web của IBM, nơi sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể tải xuống phiên bản dùng thử.
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Nhấp vào nút tải xuống sẽ đưa bạn đến trang web của IBM, nơi sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể tải xuống phiên bản dùng thử.

Ứng dụng mới